Ножи

Изготовим ножи по образцам, чертежам заказчика.